Wartość jednostki rozrachunkowej Vienna OFE
Vienna PTE